Форекс профит с Ангел Стефанов и Admiral Markets

Безплатна програма за обучение на трейдъри и инвеститори http://www.admiralmarkets.bg/analytics/traders-blog/biezplatna-proghrama-za-obuchi...

Стратегия за търговия "Биг Бен"

Биг Бен е специфична стратегия за търговия на валута, предназначена да улови първото движение, което често се случва през първите няколко часа от отварянето на пазара в Лондон/Франкфурт.
Стратегията работи най-добре при курса на GBP/USD . Поради това че двойката се търгува малко извън часовете на лондонската търговия, „вълнението" в търговията всяка сутрин във Великобритания й придава „истинско" пазарно отваряне, от което стратегията се опитва да се възползва. Данните показват, че търговията при двойката виртуално не съществува по време на азиатската сесия. Когато обаче Лондон отвори, двойката заема около една четвърт от Форекс търговията. Валутните курсове с по продължителна търговия, например 24 часа, ще имат по-малки разлики при отваряне или затваряне на сесиите, тъй като те преминават през различните парични центрове. За пример, курса на долар/йена, който доминира активността по време на азиатската сесия(78% от обема), все още заема около 17% от търговията през европейската сесия. Преди да обясним специфичната логика зад методологията, нека да погледнем какво трябва да се появи за да започнем тази търговия.
Правилата
Следните правила са за къси позиции, но стратегията може да се обърне и за търговия с дълги позиции.
Настройките:
1. Двойката прави ново дъно в рейнджа, поне 25 пипса под цената на отваряне, след започването на ранната Франкфуртска/Лондонска търговия при GBP/USD.
2. След това двойката обръща и преминава с 25 пипса или повече над цената на отваряне
3. След това двойката отново обръща, за да се търгува обратно под дъното образувано в първа стъпка.
4. Продаваме при пробива (поне седем пипа) под дъното от Лондон.
5. Веднъж щом поръчката е изпълнена, слагаме първоначален защитен стоп на не повече от 40 пипса над цената на отваряне на позицията.
6. След като пазара се придвижи надолу с размера на дистанцията между цената на отваряне на позицията и тази на стопа, покриваме половината позиция и преместваме стопа на оставащата част. Тези прости правила ви поставят в печеливша позиция от обичайното поведение, което може да се прояви в GBP/USD когато отворят европейските пазари.

Логиката
Както споменахме нивото на GBP/USD има по-малки обеми на търговия извън европейско-лондонските трейдинг часове, защото повечето сделки при двойката се извършват предимно от дилъри във Великобритания и Европа. Това дава на Европейско-Британската междубанкова общност е много навътре с реалната картина за търсенето и предлагането на валутната двойка. Стратегията Биг Бен стартира когато междубанковите дилинги използват това знание и започнат да активират стоповете от дете страни на пазара, което води до нови върхове и дъна. Веднъж след като тези ордери са затворени, пазарът се насочва към първото си реално движение за деня, което се стреми да хване тази стратегия за търговия. Логиката зад тази сделка е аналогична с трейдърите на фючърси на S&P, както и с още много други стратегии за пробив на рейнджа., които се стремят да капитализират първите реални движения за деня, след като отвори пазара на акции в Ню Йорк.

Примери за трейдинг
На фигура 1 е показана типичната търговия според стратегията Биг Бен. Първата вертикална линия маркира полунощ Източно американско време. Втората вертикална линия отбелязва отварянето на Франкфурт, а третата показва, кога играчите от Лондон започват да влизат на пазара. Когато отвори пазарът във Франкфурт двойката GBP/USD първо тръгва надолу, като активира най-близките стопове на лонг позиции. През първите 15 минути, когато Лондон се появява на пазара обаче пазара обръща движението си, като активира близките стопове и на късите позиции. Сега вече двойката е свободна да направи първото си реално движение за деня и тя се понижава с близо 90 пипса преди купувачите да се намесят на пазара.

Фигура 2 илюстрира вариант на стратегията Биг Бен, когато двойката се търгува в изключително тесен рейндж В този случай двойката се повишава с 26 пипса, след като Лондон отваря, след което е разпродадена и губи 65 пипса, след което се повишава с 50 пипса, преди да се понижи под предишното дъно. В този случай трейдърът все още може да намери правилният вход за позицията си на базата на собствената си преценка. Стратегията за търговия Биг Бен Ви позволява да лимитирате първоначалния риск и да хванете добрите движения по време на ранната търговия в Лондон. Тя е продукт на години наблюдения на пазара, като подходът е базиран на начина на работа на глобалния форекс пазар, като се опитва да се възползва по най-добрия начин от структурата му.

1 коментар: Leave Your Comments

More

Forex обучение, консултации, менторство, съвети, индикатори, стратегии, роботи, анализи, сигнали.

Most Trending