Форекс профит с Ангел Стефанов и Admiral Markets

Безплатна програма за обучение на трейдъри и инвеститори http://www.admiralmarkets.bg/analytics/traders-blog/biezplatna-proghrama-za-obuchi...

Обучение

stk313023rkn
Провеждам групово и индивидуално обучение в 3 модула:
 
Основен професионален модул (Модул 1)  - отворен за записване
 
Експертен модул (Модул 2)   - отворен за записване
 
Майсторски модул (Модул 3)
           1) Майсторски клас по Търговски хаос, стратегии и тактики за търговия по Търговски хаос  - отворен за записване
           2) Майсторски клас по Японски свещи   - отворен за записване
           3) Майсторски клас: Хаос на три екрана
           4) Майсторски клас по Ishimoku Kinko Hyo
           5) Майсторски клас: Стратегия за търговия “Пробой 2”


Наблягам на практиката и резултатите. 
 
Обученията се провеждат на живо или онлайн. Модулите съдържат няколко части от по час и половина. Практиката е основна част от обучението.

Индивидуалното обучение има редица предимства, като: индивидуална програма за обучение, гъвкавост в часа и датата на провеждане, възможност за допълнителни въпроси по време на презентация.

Практикантите по всеки модул получават:
 • Задачи за самостоятелна работа.
 • Консултации.
 • Седмични консултации и анализ на пазара.
 • Менторство, мониторинг, съвместна търговия.
 • Индивидуални анализи и оптимизация на търговската практика.
 

Съдържание на обучителните модули:


Основен професионален модул (Модул 1)  :
 
 • Международен валутен пазар ФОРЕКС
  • Същност и структура на пазара, механизъм, основни търговски термини.
  • Видове брокери и сметки. Откриване на демо сметка.
  • Методи за анализ на пазара: Фундаментален и Технически анализ. Практически примери за търговия.
  • Работа с МetaТrader: структура на терминала, видове поръчки, зает и свободен маржин; пипс и печалба; спред и суап.
  • Основи на Форекс търговията
  • Видове графики
 • Основни формации японски свещи. Нива на подкрепа и съпротива
 • Трендов анализ
  • Елементи и структура на тренда. 
  • Дългосрочен, средносрочен и краткосрочен тренд. 
  • Корекция и разширение на тренда. 
  • Контратренд. 
  • Стратегия за търговия по тренда. 
  • Нива за профит и стоп.
 • Фигури
  • Фигури продължаващи тренда: Флаг, обърнат флаг, триъгълник, обърнат триъгълник.
  • Фигури обръщащи тренда: Двойно дъно, тройно дъно, глава и рамене, двоен връх, троен връх, обърнати глава и рамене.
 • Индикатори
  • Трендови и обемни индикатори. 
  • Осцилатори. 
  • Конвергенции и дивергенции, правила за търговия
  • Работа с  Мoving average, Вollinger Вands, MACD, RSI, Stochasic и др. 
  • Стратегии за търговия по индикатори.
 • Фундаментален анализ. 
  • Икономичеси показатели.
  • Стратегия за търговия по новини.
 • Основни методи за управление на капитала и риска. Комплексен анализ
 • Психика и механика на Форекс пазара
  • Любими форекс митове
  • Причини за взимане на търговски решения
  • Развитие на мисленето и познавателните умения на трейдъра


Експертен модул (Модул 2):

 • Корелации и пазарна динамика.
 • Скрити конвергениции и дивергенции. 
  • Сравнение между нормални и скрити конвергенции и дивергенции. 
  • Улавяне на нормални и скрити конвергенции и дивергенции. 
  • Търговски стратегии за нормални и скрити конвергенции и дивергенции.
 • Ishimoku Kinko Hyo - индикатор за комплексен анализ. Стратегии за търговия.
 • Търговски стратегии с Aligator
 • Допълнителни фигури: Разширяващ триъгълник, клинове, диамант, чашка с дръжка, правоъгълник, множествен връх.  
 • Сложни хармонични модели, фигури и формации на Гартли, Пасавенто и други: Пеперуди, Рак, Прилеп. 
 • Същност, психология и приложение на японските свещи.
 • Вили на Андрюз. Видове. Построяване. Стратегии за търговия.  
 • Търговски стратегии на Линда Рашке и Томас Кар.
 • Стратегии за търговия с инструменти на Фибоначи: Fibonacci Retracement, Fibonacci Expansion и др.
 • Общ преглед на Вълновата теория на Елиът.
 • Търговски стилове. Търговски тактики.


Майсторски модул (Модул 3):

1) Майсторски клас по Търговския хаос, Стратегии и тактики за търговия по Търговски хаос:
 • Д-р Бил Уилямс и Теорията на хаоса.
 • Развитие на трейдъра и динамика на пазарните нагласи.
 • Търговски системи основани на Теорията на търговския хаос. 
 • Търговска стратегия “Търговски хаос по д-р Бил Уилямс”:
  • Индикатори и тяхното приложение.
  • Основни сигнали:
   • Първи мъдрец.
   • Втори и трети мъдрец
  • Допълнителни сигнали:
   • Зони.
   • Два дола / два хълма.
   • Нулев преход.
   • Паничка и обърната паничка
 • Търговска тактика: Вход, добавяне, стоп, изход
 • Построяване не тренд канали и частично затваряне на позиции.
 • Управление на капитала: Стандартен. Обърната пирамида.

2) Майсторски клас по Японски свещи
 • Психология на японските свещи.
 • Как мислят купувачите и продавачите във всеки един момент
 • За да не купуваме по върховете и не продаваме по дъната, както правят 90% от трейдърите
 • За оптимални Вход и Изход.
 • За да печелим повече от своите сделки
 • Това което никой не ни е казвал за японските свещи
 • Азбуката на която се пише историята на пазара.
 • 21 формации за дъно
 • 23 формации за връх
 • 7 формации за биче продължение
 • 9 формации за мечо продължение

3) Майсторски клас: Хаос на три екрана

4) Майсторски клас: Ishimoku Kinko Hyo

4 коментара: Leave Your Comments

 1. eToro is the #1 forex trading platform for newbie and full-time traders.

  ОтговорИзтриване
 2. 100 % money back granted Forex signals service provider is Usaforexsignal.

  World best top forex signal provider is Usaforexsignal. Usaforexsignal provide best forex signals service and 100% accurate forex signal.

  ОтговорИзтриване

 3. Most 100 accurate forex signals service provider is Hot Forex Signal. Hot Forex Signal Provide best forex signals and forex trade copier service. To get this service you can get two option, one is trail another is premium. Trial signal services will provide you limited signals, on the other hand, the premium signals services will provide you their full service at a contracted period.
  Hot Forex Signal: http://www.hotforexsignal.com/

  ОтговорИзтриване
 4. Worldwide best forex signals service provider is Forex Signals Es. Most popular forex signals and trade copier provider company is Forex Signals Es. Forex Signals Es are going to offer you a choice to obtain forex signals just for the premium users. Otherwise everybody will use the Free Forex signals from Forex Signals Es web site. Forex Signals Es are going to apprize you before taking any trade. If you're not before of the commerce platform, no drawback Forex Signals Es are going to send you mobile notification through our international SMS services. So, you won’t miss any forex signals from the simplest most accurate forex signals. Forex commerce signals providing is our main task that service you'll get directly and directly you'll be benefited once taking Forex Signals Es service.

  Forex Signals Es: http://www.forexsignals.es/

  ОтговорИзтриване

More

Forex обучение, консултации, менторство, съвети, индикатори, стратегии, роботи, анализи, сигнали.

Most Trending