Форекс профит с Ангел Стефанов и Admiral Markets

Безплатна програма за обучение на трейдъри и инвеститори http://www.admiralmarkets.bg/analytics/traders-blog/biezplatna-proghrama-za-obuchi...

Стратегия за търговия на Aлън с 140%-та месечна доходност

 

Стратегията е изпробвана на валутния пазар и дава 130-140%та месечна доходност(6210пипса), което се потвърждава от финансовия отчет, който качвам. Стратегията е изпробвана с 10%та от капитала като (инвестирана сума) от целия капитал. Период на сделките от суинг до краткосрочен, като краткосрочните преобладават. Залага се на диверсификация-тоест този резултат е получен като са наблюдавани и търгувани всички мажорни, минорни и крос двойки, общо 27 на брой.Коефициебт риск:възвращаемост, приблизително 1:5 и 1:6 .
Не се шашакайте, работи :)
Малко интродукция. Бях си поставил за цел да постигна 100%та мес. доходност по разумен начин инвестирайки малка част от сметката и гонейки голяма печалба.
Дадох си сметка за следните неща.
Професионалистите гледат само дневна графика и само по нея влизат.
Колкото и да ми беше трудно си наложих и аз това - и само по този начин съм процедирал.. Това е единия ключ!
Давам си сметка, че много колеги като чуят за вход само на дейли графика и никакво слизане по надолу ще запротестират или няма да се съгласят с мен-това е стадния комплекс и егото, които са готови да заглушат здравата мисъл, основана на данни и факти.
Разбира се ако има такива колеги и могат да извадят финансови отчети със над 100% месечна доходност, или със над200%та доходност или над 300% и 400%та доходност за месец, така както аз мога да извадя за най различни стратегий подобна доходност, то най вероятно и те ще са прави.Но ако не могат да подкрепят мнението си с факти черно на бяло, като мен, най вероятно мнението им е не е най добрия съвет за следване.
Вижте, какво мисли всеки от нас е без значение.
Важно е, когато дадена стратегия работи, да се следва на 100%та така както е описана, че работи.Това е сама по себе си Дисциплина и успешен Самоконтрол.Точно тук се дънят болшинството търговци.
. Защо уточнявам това?Защото стратегията дава този резултат само с вход на дневна графика и ако не спазвате това, тя нама да даде резултата, който дава и затова ще сте си виновен само вие и никой друг.Много важен фактор е дисциплината.При дисциплината няма място за философстване или лична инициатива. Като в казарма.
Втория ключ е да определим средносрочния и краткосрочния тренд и да смее в тяхна посока.
Ето лесен начин.Гледаме 2 пълзящи средни с периоди 20 и 50.
Когато цената е над 20дневната и самата 20 МА сочи нагоре имаме възх. краткосрочен тренд. Средносрочен тренд нагоре имаме когато 50 МА сочи нагоре и цената е над нея.Обратното за надолу показва низходящи средноср. и кракоср. трендове.Ако средносрочния и краткосрр не съвпадат, съвета ми е да се въздържите от търговия.
От тук насетне:Гледаме Месечен и Седмичен кендъл.
Зелени възходяща тенденция.Червени-низходяща тенденция.
Да уточна и оценката на риска и управлението на капитала. Риска е-10%та от сметката.Ако имате 500$, можете да понесете 50$ риск-за всички отворени позиций..Ползвайте диверсификация.Максимален обем по сделка 2%-3% от сметката или една пета до една трета на сделка..
Тоест ако търгувам с 3%та от сметката по сделка това са 15$ при примера с 500-те долара сметка.Как да изчислим колко пипса да ни е СТОП Ордера-0.070%та от стойността на актива.Пример:Ако евро/долар е 1.20000, то 0.010%та са ви 12пипса, а 0.070%та от актива са равни на 84 пипса, от точката на вход.
Какъв да е обема на селката или как да го изчислите?
84 пипса са равни на 8.40 долара. Делите 15$ на 8.40$ и получавате приблизително 2(по малко но можеме да закръглиме)-това е и вашия размер на позицията.
Управление на капитала.Всеки ден стоп-а се актуализира, ако цената се движи в нашата посока.
Актуализация на риска - стоп-а се мести с 0.070%та в нашта посока, съответно под или над новия Опен за деня, в зависимост дали сме дълга или къса позиция.
Когато излеземе на плюс и актуализираме стоп-ордерите в нашата посока, така че риска ни е не загуба, а съвсем малка печалба. След, което чак търсиме по стратегията да отвориме нови позиция пак със 10%та от сметката..След 2-3 седмици е съвсем нормално всъщност да е ангажиран 50-60 % от капитала ви по сделките(носейки ви поне 80%-90%та доходност), но ползвайки го с параметрите посочени от мен, актуализирайки риска, всъщност риска е изключително малък и на много моменти нулев..
Защо? Защото от старите позиций (неприбраната печалба от тях )покрива, новия риск, който след актуализирането, ще бъде сведен до минимум.
След тези уточнения мога да започна: със стратегията за краткосрочна и суинг търговия на Р.С. Алън, ползвана на фючърсните пазари през 70-те години на миналия век.Тя е изключително семла и опростена.
Стратегията на Р.С. Алън предтавлява 3 пълзящи средни с периоди 4, 9 и 18, "симпъл".И никакви други индикатори над графиката!
Сигнал за вход: МА9 пресича МА18.
А) За възходящ тренд 4МА е над 9МА & 18МА.
Б) За низходящ тренд 4ма е под 9ма & 18ма.
Сигнал за изход: МА 4 пресича МА9 в обратна посока на вече отворената посока.
План за търговия:
*Преглеждаме всички отворени позиций-дали имаме сигнал за изход и ако имаме нещо да затворим.
**Актуализиораме нивата на риск по отворените позиций, както е посочено
*** Търсиме нови възможности за отваряне на позиций.
1.Средносрочен + краткосрочен тренд в една посока(нагоре или надолу)
2.Абсолютно всъщата посока Месечна и седмична свещ .Никога не търгувайте в посока срещу месечната свещ!!!!!!!!!
3.Вижте дали имате вход по стратегията на Алън.
4.Погледнете да имате пробита или да пробивате статична линия на съпротива за дълга позиция или подкрепа за къса позиция и съчетайте входа с подобен пробив.(Добра работа върши 1-2-3 брейкаут системата или метода на Вик Сперандео).
5.Изчислете с колко да влезете-отворите позиция и сложите стоп ордер, след което отворете позиция и сложете стоп одер.
6.Уверете се че сте погледнали всичките мажорни, минорни и крос двойки, общо 27.(Без диверсификация просто няма да постигнете посочената доходност).
7.Направете проверка, ако случайно сте объркали нещо, отворилите сте по погрешка, бързали сте или сте не догледали за да затворите позицията-ако има такъв момент.
*-със звездичка съм обозначил важни елементи от управлението на парите и контрола на риска според мен, които трябва да присъстват във всяка успешна стратегия, и които в оригиналната стратегия на АЛЪН ги няма.

http://forexforum.bg/viewtopic.php?f=50&t=1283&sid=e8325566b997e5361019f1fdbe059eff

Формации сигнализиращи за обръщане на тренд, Двоен връх, Глава и рамене

 

Двоен връх:
1. Точка B показва първи връх
2. Точка D показва втори връх
3. Линия на шията  обхващаща точките ACEF: фигурата се активира при пробив под линията на шията при точка Е.

Тази фигура освен посока на движение дава и приблизителната цел, която трябва да се очаква да бъде достигната при подаване на сигнала: FG = растоянието от върха до линията на шията. Това е един от най-надеждните ценови модели и пробивите при точка Е обикновено са последвани от рязко движение в посока надолу. В повечето случаи е вероятно цената да се върне към точка F за да “потвърди валидността на пробива” преди да започне действително силното движение. Огледалния образ на тази фигура е двойно дъно и има същото тълкувание, но пробива води до поскъпване.

Глава и рамене

1.Ляво рамо
2.Глава
3.Дясно рамо

Пробив под линията на шията (при точка D) е сигнал за начало на движение против посоката на предходния тренд. Обикновено цените се придвижват на разстояние равно на разстоянието от главата до линията на шията. Този модел освен посока на движение дава и приблизителната цел която трябва да се очаква да бъде постигната от цената след получаване на сигнала: DF =  на разстоянието от главата до линията на шията. Този модел е изключително надежден и обикновено постига точно целите си.  

Дневно търгуване при волатилност

 

Терминът „волатилност“ обикновено се свързвана със загуби. Лесно е за медиите и за паричните мениджъри да винят за загубите волатилния пазар, но дали това наистина е така? Високата волатилност може да означава висок риск, но големия риск е резултат от големите ценови движения на пазара. Големите ценови флуктуации може да са заплаха за инвеститорите, но активните трейдъри се нуждаят от движение на пазара и тези ценови колебания са нужни компоненти за успешно дневно търгуване. И така, наистина ли волатилността е толкова лоша? Ще можете ли да се приспособите в периоди на голяма волатилност или в такива на малка, и дори да използвате волатлността, във Ваша полза на пазарите на които търгувате? Да, можете!

Просто казано, волатилността е степен на несигурност, и потенциала за промени в цената на пазара. Може да бъде дефинирана по различни начини, но индекса на волатилността CBOE (Vix) е най-добрия показател за волатилността на американските пазари. Vix измерва волатилността на S&P 500, базиран на 30-дневена опционална премия. Когато опционалните премии са високи, трейдърите очакват бъдещата волатилност на бъде висока и Vix се повишава. Когато опционалните премии са ниски, трейдърите очакват бъдещата волатилност да бъде ниска и Vix спада.

Vix може да бъде добър начин да наблюдавате волатилността на американските пазари, но как можете да определите и проследите волатилността на индевидуланите пазари, на които търгувате? Това може да се постигне, като се проследявят актуалните граници, на които акциите или пазарите са били търгувани в определен период от време. Това може да бъде изследвано по няколко начина.

Нека да започнем с представянето на средния истински рейндж(ATR). ATR е индикатор, които измврва волатилността на пазара или на ценните книжа. ATR е бил създаден от J. Welles Wilder и е преставен в неговата “Нови концепции в техническите системи за търгуване”.За да определим средния истински рейндй, първо трябва да се калкулира истинския рейндж (TR) на пазара. Истинският рейндж се определя като най-добрият среде:

Текущият връх минус текущото дъно (рейндж)

Абсолютната стойност на текущия връх минус предишното затваряне (истинския връх)

Абсолютните стойност на текущото дъно минус предишното затваряне.(истинското дъно)

Формулата е :

Истинския рейндж = MAX ( |Върхът (днес) - Дъното(днес); |Затварянето(вчера) - Върхът (днес)|;|Затварянето (вчера) -дъното (днес)| )

Целта на Wilder e била, взимайки най-глямата от тези стойности, да изчисли дупките и потенциалните гранични движения при стоките на пазара. Веднъж, щом разберете как се определя истинския рейндж на пазара, лесно можете да определите ATR, като вземете просто движение, средно на TR за специфични периоди. Когато се използва като индикатор стандартните настройки на ATR е за 14 периода.

Въпреки, че 14 периодният ATR е стандартен, активните трейдъри може да се замислят за използването на по-малко периодичен ATR за ежедневната си търговия. Както всеки индикатор, колкото повече периоди използвате, по-изгладена е средната и по-представителен е индикатора за по-дълъгия тренд. Колкото е по-къс периода, много по-чувствителна и представителен е индикатора за кратък тренд.

Във волатилни периоди пазарите ще имат по-висок ATR, и в спокойни периоди пазарите ще имат по-нисък ATR. Веднъж определен ATR индикатора на пазара на който търгувате , вие ще имате по-добра представа за текущата волатилност на пазара.

Алтернативата на ATR е средния дневен рейндж(ADR), популизиран от трейдъра Markus Heitkoetter, автор на “Пълен ръководител на дневнaта търговия”. ADR взема разликата между върхувете и дъната по време на сесиите, осреднени в седем дневен период.

Формулата е :

ADR = ( |Връх(вчера) – Дъно(вчера)| + |Връх(преди 2 дена) – Дъно(преди 2 дена)| + |Връх(преди 3 дена) – Дъно(преди 3 дена)| + ... + |Връх(преди 7 дена) – Дъно(преди 7 дена)| )

ADR не е фактор за дупки и е най-добър за ползване при пазари, на които няма последователни лимитирани движения на цената, което е и било притеснението на Вилдер, при представянето на ATR през 1970г. ADR е лесна за използване и ефективна за фючърсна търговия,за трейдъри които търгуват на електронните пазари, но се фокусират в търговията на отворени сесии. Тези сесии са стандартни търгови часове, когато дупката и електроннното търгуване вървят едновременно (както 9:30-16:15 източно време за S&P 500). Защото ATR взема под внимание дупките (гапс), а ADR – не, той ще има по-малки стойности между двете и ще бъде по представителна за волатилността в моментната сесия за търгуване.

Как можете да идентифицирате и проследите волатилността в индивидуалните пазари,
които търгувате?

Независимо дали вие предпочитате пазарните ATR или ADR, вие може да използвате текущата волатилност на пазара на който търгувате и да набележите цели и стопове. Това става най-лесно, като използвате процента на волатилността за вашите стоп загуби и цели за печалба. Използваики проценти на волатилността за изход, целите и стоповете могат да се разширят и сключат според текущата волатилност и пазарно състояние. Във волатилни периоди, стоповете и целите базирани на процент от волатилността ще бъдат по-големи. При спокойно състояние, стоповете и целите, базирани на процент от волатилността ще бъдат по-малки. Вие ще рискувате повече и ще правите повече, когато пазарите са по-волатилни, и ще рискувате по-малко и печелите по-малко, когато пазарите са спокойни. Това е страхотен начин да се възползвате от възможностите на пазара, когато има колеблива волатилност, каквато наблюдаваме през последната година. С екстремната волатилност, която наблюдавахме през есента на 2008, последвана от ниска волатилност, каквато все още наблюдаваме, много трейдъри, които не взимат в предвид волатилността за цели и стопове се опитват да се преборят с положението.

Веднъж като сте определили ADR, можете да калкулирате консервативи изходи за дневното търгуване използваики 10% от ADR като ваш стоп- загуба и 15% от ADR като ваша цел за печалба. Аз се съсредоточавам върху изхода в тази статия, чувствайте се свободни да тествате всеки тредн - следвайки стратегия за дневно търгуване, с процентна волатилност на стопове и таргети.

фигура 1

Нека да кажем, че вие използвате седем дневна ADR за откриване на цели и стопове. За пример, вземете S&P500 в края на деня 30.6.2009. За да калкулирате ADR и вашия стоп и таргет за следващия ден за търгуване , вие имате нужда от следната информация:

6.30.09 Дневен рейндж 18.00

Връх 926.25 – дъно 908.25

6.29.09 Дневен рейндж 12.5

Връх 924 – дъно 911.50

6.26.09 Дневен рейндж 9.75

Връх 918.25 – дъно 908.50

6.25.09 Дневен рейндж 26.50

Връх 917.75 – дъно 891.25

6.24.09 Дневен рейндж 15.00

Връх 906.50 – дъно 891.50

6.23.09 Дневен рейндж 10.25

Връх 894.50 – дъно 884.25

6.22.09 Дневен рейндж 20.00

Връх 907.75 – дъно 887.75

Общия 7-дневен рейндж = 112 точки / 7 = 16 ADR

Stop-loss 10% от ADR = 1.60 (закръглено на 1.50)

Profit target 15% от ADR = 2.40(закръглено на 2.50)

Позовавайки се на текущата 16 дневна ADR, трябва да решите да използвате 1.5 пункта стоп-загуба и 2.5 пункта за целева за печалба. Защото рейнджа се променя всеки ден,както и ADR ще се мени. Това означава, че може да се наложи да обновявате вашите стопове и цели ежедневно. Това ежедневно настройване, ще ви помогне да се приспособите към текущия пазар, използваики цели и стопове на пазарите, които търгувате.

Използваики S&P 500 отново, нека да вземем ADR, от затварянето на 24.10.2008, за нашия следващ пример. На този ден , Vix беше на най-високото си ниво от както е започнало следенето му от CBOE , подсказвайки за екстремната волатилност на американските пазари.

10.24.08 Дневен рейндж 56.75

Връх 889.25 – дъно 832.50

10.24.08 Дневен рейндж 67.25

Връх 915.50 – дъно 848.25

10.24.08 Дневен рейндж 61.00

Връх 925.75 – дъно 864.5

10.24.08 Дневен рейндж 35.00

Връх 978.25 – дъно 943.25

10.24.08 Дневен рейндж 52.75

Връх 985 – дъно 935.25

10.24.08 Дневен рейндж 69.75

Връх 980 – дъно 910.25

10.24.08 Дневен рейндж 84.75

Връх 942.25 – дъно 857.5

Общия 7-дневен рейндж = 427.50 точки / 7 = 91.75 ADR

Stop-loss 10% от ADR = 9.175 (закръглено на 9.25)

Profit target 15% от ADR = 13.7625 (закръглено на 13.75)

Гледайки седмичната Vix графика на фигура 1, вие можете да видите как волатилността се повишава и намалява през последната година, правейки някои стратегии трудни за търгуване.

Първото нещо която ще видите е същественната разлика между целите за печалба и стоп-загубете от октомври 2008 до юни 2009. Това е красотата да използваш процентно волатилнни таргети и стопове за загуба. Няма би имало смисъл да продължим да използваме 13.75 пункта таргет за печалба, за дневно търгуване през юни 2009 ако целия дневен рейндж е бил само 16 пункта. От друга страна би било предизвикателство да използваме 1.5 пункта стоп-загуба назад през октомври 2008, когато 1.5 пункта се появяваха за минута.

Сега , анализирайте реален пример търгувайки S&P 500. През 7.7.2009. ADR е била 15.75. Използвайки 10% от ADR=1.57 (закръглен на 1.5) като наш стоп. И 15% от ADR (закръглен на 2.25) като наш таргет за печалба. Ние търсим 2.25 пункта цел за печалба и 1.5 пункта стоп-загуба, когато влизаме на пазара.

На фигура 2 ние използваме 4,500-тикова графикана на С&P 500. Мечите барове са оцветени в червено, когато плъзгащата се средна конвергираща/дивенгираща(MACD) е под сигналната и нулевата линия и бичите барове са оцветени в зелено когато MACD е над сигналната и нулевата линия. За да запазим нещата прости, ние ще отворим къса позиция при затварянето на първия бар, когато MACD е показала потвърждения за мечи тренд (червения бар) на 10:19 източно време, базиран на критерия за които говорехме. С влизане на 887.75 10% ADR стоп-загуба е 889.25 и 15% ADR таргет за печалба е 885.50, която е достигната няколко бара по-късно печелейки търговията.

фигура 2

Използването на волатилността, за да установите цели за печалба и стопове за загуби, вие трябва да сте сигурени, че вашия изход е съобръзен с вскичи състояния на пазара и периоди от необикновенна волатилност. Знаейки кога да вземем загуби и печалби е от жизнено за успеха на дневния трейдър, но трябва да сте сигурни, че вашия изход е съобразен със състоянията на пазара.Това е също толкова важно. Използването на процентната волатилност за стопове и за цели базирана на ADR е лесно решение за всеки пазар, който всеки дневен трейдър могаже да вкара в в дневните си планове.

Макр Ходже е независим трейдър и главен треньор в Rockwell Trading Hodge е търгувал на всички пазари и времеви рамки, но специализира в краткотрайното търгуване. Той е съавтор на „RockwellTrading's home study course“ и провежда учебни занимания с активни трейдъри около света . Той може да бъде намерен на rockwelltrading.com

 

http://info.varchev.com/index.php?request=index&subquest=publish&p_id=71

Видове графики

При техническия анализ се използват графики с движението на цените на активите за определен период от време:

месечни/monthly

седмични/weekly

дневни/daily

часови/hourly

минутни/minutes

Видове графики: Според начина на изобразяване на графиките те се класифицират като:
Линия/Line

Бар/Вar - отразява: най-ниска, най-висока стойност и цена на откриване и цена на закриване на текущия бар за избраният времеви интервал: (Low, High, Open, Close). 

CandleStick- отразява цена на откриване/закриване, най-ниска/висока.  (Open, Close, High, Low), когато цената на отваряне е по-висока от цената на закриване тялото е празно, а в обратния случай тялото е оцветено в бяло. 

Оцеляване в кризата

Рохит Д’Соуза е бил на почивка в Индия със своето семейство, когато е получил обаждане от Кен Грифин, основател и изпълнителен директор на Citadel Investment Group LLC. Грифин е искал банкера, който току що е приключил своята работа като директор на търговията със собствен капитал в Мерил Линч за да му помогне да направи нещо, което никой друг хедж-фонд не е успял да направи. По-малко от два месеца по-рано Bear Stearns Co. изчезва погълната от JPMorgan Chase & Co след загубата на милиарди в ипотечни книжа. Грифин помолил Д’Соуза, 45 годишен жител на Мумбай дали би искал да ръководи инвестиционна банка, която предлага пълен набор от услуги.
Телефонните обаждания и срещите продължават през следващите 5 месеца  и двамата прекарват повече от 30 часа в разговори как би изглеждала такава банка. Те са продължили разговорите си през септември, когато Lehman Brothers Holdings Inc. обявява банкрут и са с е разпространили слухове, че базираната в Чикаго Citadel, чиито брутни активи са достигнали 145 млрд. долара по-рано също ще падне. Най-големите фондове на фирмата, Kensington и Wellington загубиха 16 процента този месец и започнаха да излизат с не доходоносни бизнеси за да намалят заемането. През октомври, когато фондовете спадат с още 22 процента и Грифин свиква конференция с инвеститорите за да разсее страховете, Д’Соуза казва „Да”.
Дори когато инвестиционните банки се срутват в най-голямата криза след Великата депресия и неговата собствена фирма изпитва затруднения, Грифин, който е на 41 казва, че не се е поколебал. „Ние знаехме, че ще оцелеем” казва Грифин по повод решението си да основе инвестиционна банка, докато стои в офиса на фирмата си в Ню Йорк  на 48-мия етаж в центъра на Citigroup, година след колапса на Lehman Brothers. Две редици с празни бюра очакват осем нови служители, които да започнат работа на етажа на Citadel Securities за търговия и продажби.
Грифин, който казва, че е качил 20 паунда(около 5 килограма) докато неговите фондове губят 9 млрд. долара през 2008 – възстановява част от теглото, когато те възвръщат 56 процент през септември – правеше това, което е правел през 19 годишната история на Citadel: настъпваше напред, когато другите отстъпват. Това му е помогнало да издигне своята компания до 16-тия по големина хедж-фонд в света(считано от Септември 2007 по данни от Bloomberg) и да направи Citadel  номер едно в областта на търговията с опции за четири години от навлизането в този бизнес и да превърне себе си в милиардер.
Днес Citadel управлява 14 млрд. долара и има персонал от 1200 души. Седемдесет от тях са в бизнеса с ценни книжа, половината обслужват дузина клиенти, включително Cumulus Media Inc. медийна компания, базирана в Атланта и Fontainebleau Las Vegas Holdings LLC, компания в хазартния бизнес, която подаде документи за банкрут през юни. Останалите се занимават с търговия от името на 185 фирми като Oak Hill Advisors LP и GSO Capital partners LP. Грифин казва, че също смята да предприеме презаписване на емисии.
„Това, което ни е служело добре през последните 20 години е постоянно желание за промяна и да се насочваме към всяка възможност” казва Грифин. „Вярвам, че в близките пет години ще сме изпълнили една от най-големите операции по продажба и търгуване.”
Такива думи са характерни за Грифин откакто той започва да търгува с конвертируеми облигации от неговата стая в общежитие Cabot,  където е бил възпитаник на университета Харвард в Кембридж, Масачузетс преди 22 години. „Той винаги се е сравнявал с най-големите  играчи на Уол Стрийт” каза Франк Майер, бивш директор на Glenwood Capital Investments LLC, компания, която насочва пари в хедж-фондове и познава Грифин повече от две десетилетия. „Той искаше да даде своето наследство на света на финансите”.
Син на изпълнителен директор на фирма за строителни материали, Грифин израства в Бока Ратон, Флорида, където докато е бил в гимназия е работел като поправя грешки в компютри за International Business Machines Corp. Той завършва Харвард за три години с почетна степен по Икономика и се премества в Чикаго, където Майер му дава офис в Glenwood и 1 млн. долара да управлява. Година по-късно, на 22, той основа Citadel.
Грифин е имал успех и е показвал усреднена годишна възвръщаемост от 26 процента за първите 17 години в бизнеса. Неговите фондове достигат връх от 21 млрд. долара през 2007. Той е вземал комисионна от инвеститорите 8 процента от активите за да покрива разходите, което е четири пъти по-голяма стойност от средната за бизнеса. Той се премества в офисите, които сега са Citadel Centre с гледка към статуята а богинята на плодородието Церера, над централата на Chicago Board of trade, която е в стил арт-деко. Той е похарчил 80милиона долара за картина на Джаспър Джон, дарил е 19 млн. долара за ново крило на Института по изкуство в Чикаго, оженил се е за мениджъра на хедж-фонд, роден във Франция Анн Диас в градината на Версай край Париж и е купил частен самолет Bombardier Global Express- който струва около 50 млн. долара днес според производителя, който той е оборудвал с кабина за две годишния си син.
От май 2008, преди най-лошата част на кризата  двата най-големи фонда на Грифин, които инвестират във всичко от акции през валути до петрол са заели 8 долара за всеки 1 долара инвеститорски капитал, казват от Citadel. Това е около четири пъти над средното за бизнеса, казват от JPMorgan. Грифин е заложил на високодоходни облигации, хеджирани със суапове срещу дефектиране на креита, които предпазват купувачите от дефектиране на книжата, както и конвертируеми облигации,които могат да бъдат конвертирани в облигации на определена цена. Фондовете спадат с 55 процента през 2008 когато кредитните пазари замръзват и Грифин е отложил задължения с падеж този Декември, което разгневява клиенти, които искат да си вземат парите.
„Ако погледнем назад ми се иска да имах по-малък ливъридж” казва Грифин и добавя, че ранния му успех е добавил увереност, че Citadel ще се справи с бурята. „Килима беше издърпан под краката ни и някои от дните бяхме на пода” казва Грифин по повод загубите си. „Но се изправихме на крака. Предизвикателствата дойдоха срещу нас бързо, удариха ни твърдо, но те бяха просто бизнес предизвикателства”.
Надаването на тегло от Грифин е признак за стрес, казва Иън Бремер, президент на Eurasia Group,  базирана в Ню Йорк консултантска фирма за политическия риск, който познава грифин от десетилетие и играе ракетбол веднъж или два пъти седмично с него. Грифин, който кара колело като упражнение, понякога със своят син зад него, не е загубил вяра, че е правел най-доброто за да спаси фирмата си, Казва Бремер. „След кризата преживява по-малките неща по-лесно” казва Бремер, който е пътувал с Грифин до Китай и Близкия Изток. „Виждам че релаксира повече, може би е по-малко напрегнат и гледа върху по-голямата картина”.
Ако Грифин е по-спокоен – през Юли е похарчил 13,25 млн. долара за ваканционен дом с площ 16 500 кв. фута (1500 кв.м) в Аспен, Колорадо – той не е по-малко амбициозен. Неговото последно начинание може да е и най-публичното, поне основава собствен хедж-фонд. Citadel Securities е първото голямо навлизане в клиентско-ориентиран бизнес за институционални клиенти, а не търси печалба от повишаващия се или спадащ финансов пазар.
Издигането на инвестиционна банка над хедж-фонд няма да е лесно. Citadel няма голям баланс и не може да предлага заеми на клиенти да закупуват компании или да правят инвестиции. Някои хедж-фондове или инвеститори могат да са подозрителни да търгуват с конкурент и да се притеснят че фирмата може да използва вътрешната информация на пазара и да търгува за своя сметка, което е конфликт на интереси. Други казват, че възприемането, че хедж-фондовете имат по-кратък хоризонт може да тръгне срещу бавното темпо на сделки с инвестиционни банки. „Ще бъде трудна сделка” казва Ричард Женрет, на 80, който е съосновател на инвестиционната банка Donaldson, Lufkin & Jenrette Inc. през 1959. „Попитайте корпоративните ръководители за мнението им за хедж-фондовете и те започват да се оглеждат и казват, че са твърде краткосрочни по природа и влизат от позиция в позиция за да направят бързи пари”.
Клеветниците на Грифин, което включва конкуренти и бивши служители казват, че преиграва. Те казват, че историята на Citadel за Кен-центрична организация с честа смяна на висши ръководители и репутацията на Грифин като бизнес партньор, който таксува клиентите повече от другите фондове означава, че няма да стане главна конкуренция за инвестиционни банки като Goldman Sachs Group Inc. или Morgan Stanley. На Goldman Sachs име отнело един век да станат най-доходоносната фирма в историята на Уол Стрийт, посочват те.
Тези, които подкрепят Грифин казват, че е неразумно да се залага срещу него. От ранните си дни на трейдър той е гледал да улавя възможностите когато другите са с влошено положение и е успявал. Той е започнал с арбитражни сделки с фиксиран доход през 1999 – печалбата се е получавала от ценовата разлика на свързаните книжа – след като хедж-фонда Long-Term Capital Management LP изгубва повече от 4 млрд. долара и е спасена от заемателите си, които са се отдръпнали от подобен тип инвестиране.
Три години по-късно, след банкрута на Енрон, тогавашния най-голям енергиен трейдър, Грифин е наел дузини специалисти в инвестирането и екип от метеоролози започва да купува и прави сделки с петрол, газ и електричество. През 2006 той заема позиции за природен газ от хедж-фирмата Amaranth Advisors LLC след като те са загубили 6,6 млрд. долара. Той излива 2,5 млрд. долара в E*Trade Financial Corp. онлайн-брокер, базиран в Ню Йорк след като акциите им се сриват с 80 процента през 2007 и клиентите си отдръпват средствата.
Сделката E*Trade включва 17 процента дял в компанията, цени книжа и сделка за 800 млн. долара за покупка на хеджирани цени книжа, свързани с ипотечни книжа, които Citadel изкупува за 27 цента. Тези ценни книжа и дълга са се повишили по стойност след покупката, което докарва печалба на фонда от 1 млрд. долара според запознат със сделката.
Грифин също е направил бизнес с опции през 2002 като застава като купувач или продавач пред малки брокери за да им осигури изпълнение на поръчките. Той добавя система за проследяване на опциите през 2005, която избира сред 20 щатски борси за да осигури на клиентите си най-добра цена и бизнес със собствен капитал. Днес Citadel и около 175 дребни клиенти, в които се включват Charles Shwab Corp. и TD Ameritrade Holding Corp. управлява 9 процента от дневната търговия с акции в щатите и 30 процента от търговията с опции на собствен капитал, които дават правото, но не и задължението да се купи или продаде акция по фиксирана цена преди или след падежа.
Изпълнителни директори в Citadel Securities  казват, че решението да се стартира с инвестиционна банка е базирано на вярването, че те могат да предложат по-добро обслужване на клиентите от големите фирми. Докато повечето компании на Уол Стрийт имат по няколко представители, които да сключват сделки с акции, облигации и други ценни книжа. Citadel ще предлага на клиентите възможността на клиентите да разполагат с един човек, отдаден на изпълняване на всичките им нужди. „Възможността да се създаде, да се запълни нуждата, създадена през 2007 и 2008 е възможност веднъж в живота” казва Грифин. Някои брокери са провалили очакванията на клиентите си през четвъртата част на годината като не са осигурявали насрещни сделки за тези, които са искали да продават книжа или като са им давали ниски цени, казва той.
Според Рой Смит, професор по финанси в Колежа по бизнес към Ню Йоркския университет да се извоюва пазарен дял от най-големите фирми на Уол Стрийт ще е предизвикателство . „Не мисля че Citadel  имат представа колко трудно ще е да се създаде банка” казва Смит,който е партньор в Goldman Sachs. :Големите фирми са добре окопани в бизнеса. Те стават по-силни и няма да предадат пазарен дял. Съмнявам се да се притесняват за действията на Citadel”.
За да оцени правилно риска за банката Грифин се е насочил към изпълнителни директори, които са прекарали кариерата си фокусирани върху технологии и търгуване, като ги подготвя за фирма, която се гордее че използва компютри за всичко от незабавна търговия на базата на малки промени в цените до възможност да се проследи реалното състояние на стойността на почти 100 млрд. долара в позиции.
Бивши колеги казват, че Д’Соуза е методологичен и не взема бързи решения. Това може да доведе до търкания с Грифин, който може да бъде нетърпелив шеф и бързо губи доверие в хора, които е смятал за важни за фирмата, казват хора, които ги познават. Според запознати с проблема двамата са в разговори за ролята на Д’Соуза във фирмата от средата на Октомври.
Д’Соуза е наел още един бивш банкер от Merill Lynch през март, Тод Капман, на 45, който да оглави дивизията, която съветва фирмите за реорганизация, сливания и поглъщания.
Капман е работел за Merill Lynch 22 години преди да бъде продадена на Bank of America Corp. през януари. Той е прекарал по-голяма част от кариерата си в Чикаго и е имал за клиент Сам Зел, председател на Tribune Co.
Като глобален ръководител на дивизията за финансиране със заемен капитал в Merill Lynch, започнал през 2003 Капман е видял групата да организира джънк-облигации и заеми за финансирането на превземането на стойност 33 млрд. долара на щатския болничен оператор HCA Corp., най-голямото изкупуване до тогава и е помогнал а да се поеме покупката на стойност 20,9 млрд. долара на Lyondell Chemical Co, базирана в Хюстън, от Basell AF през 2007. Lyondell подава документи за банкрут една година след сливането. Петте банки, финансирали сделката казват, че общите загуби ще надхвърлят 8 млрд. долара, което го прави едно от най-скъпите подобни сделки в историята.
„Кен ще оцени работата с хора като Рохит и Тод, които може да имат различни подходи по отношение на това как и кога да се изпълнят нещата, но на които може да се разчита да се дават правилни отговори” казва Грегъри Флеминг, бивш президент на Merrill Lynch  и сега старши научен сътрудник в Колежа по право към Йейл в Ню Хейвън, Кънектикът.
От юни насам Каплан и екипа му в Citadel  са помогнали на Cumulus и  Fontainebleau да реструктурират дълга си. Сделката с Cumulus наложи да се променят условията по облигациите, което не е било считано за възможно от спонсора bank of America, според Лю Дики, изпълнителен директор на фирмата. „Citadel бяха много иновативни по отношение на развитие на стратегията и много агресивни при изпълняването и” казва Дики. Той не казва колко са заплатили на Citadel но казва, че цената за подобен съвет е между 500 000 и 1 млн. долара.
Citadel се занимават с изкупуване и продаване на високодоходен и застрашен дълг от името на институционални инвеститори през края на септември и добави банкови заеми през октомври. До 2010 групата ще се насочи към конвертируеми облигации, деривати и акции, казват изпълнителни директори.
Грифин казва, че неговата работа е била да осигури, че фондовете му са намалили заемането -  те са намалили брутния си ливъридж наполовина след пика от 2008 – и че генерират достатъчно приходи да посрещнат задълженията. Той казва, че ще се фокусира върху стратегии, базирани на фундаментални изследвания, отколкото на разлики в цените и които няма да изискват толкова заемен капитал.citadel  е освободила през септември 250 млн. долара от 1,5 млрд., като клиенти искат да изтеглят и Грифин казва, че ще освободи поне още толкова до края на четвъртото тримесечие. Повече от 20 процента от 11 млрд. долара в най-големия фонд на Citadel  са на Грифин и служители.
Докато повечето време Грифин прекарва в Ню Йорк и Чикаго, той е пътувал и в Близкия Изток и Европа за да се среща с клиенти и да помогне да се продаде три нови стратегически фонда, които са фокусирани на макроикономически трендове, собствен капитал и конвертируеми облигации. Фондовете са събрали 500 млн. долара от нови и текущи инвеститори от второто тримесечие насам, според запознати с въпроса.
„Моите партньори си ръководят бизнеса и движат Citadel напред без повече от моето ежедневно наблюдение, което са имали и преди две години” казва Грифин и добавя, че ключовия риск, свързан с компанията в ранната част на десетилетието не е валиден. „Тук има просто прекалено много силни хора”.
Грифин е известен с намеса в бизнеса на своите топ-мениджъри и някои бивши служители казват, че не се вслушва в техните съвети. След колапса на Bear Stearns Грифин е казал на Брад Бегъл, директор на отдела по конвертируеми облигации да купува, защото е евтино, според запознати лица. Облигациите са паднали с 5 процента за първите три месеца на годината според индекс на Merill Lynch. Бегъл, който отказа коментар, изказа опасение, че пазара ще спадне още.
Двамата са на едно мнение, казва Грифин. „Нямаше противоречие за увеличението” казва той „Може да е имало различни мнения за темпа на нарастването”.
Конвертируемните облигации спаднаха още 29 процента от края на август до края на 2008.
Грифин сподели, че вярва в процеса – разбива на части как мислят работниците за техните инвестиционни решения и как реагират при прилагането им. Целта е да се позволи на компютри да поемат колкото е възможно повече работа и да помогнат да се подсигури повторението на всеки инвестиционен успех. Ако трейдър следва процеса и загуби пари това е обяснимо, но до едно време, казват инвеститори и бивши служители.
Citadel никога няма да се опита да продаде силата на екипа по избор на акции при едно или две добри предложения, както правят някои фирми. „Това, което отдръпва инвеститорите е когато заговорим за дисциплината, която има в бизнеса с акции” казва той. Citadel са имали повече от 5000 срещи с изпълнителни директори на 2500 компании през 2008 според Грифин. Покритието на анализите включва посещаване на публични форуми, но които говорят тези директори.
Вниманието на Грифин към детайла може да се окаже неразбрано от подчинените. Бивш служител казва как когато се е налагало да се возят в една кола с Грифин е подготвял по 10 минути разговори за всяка минута от пътуването по всички въпроси, които Грифин може да иска да знае.
Когато Д’Соуза казва на посетители на офиса на фирмата в Ню Йорк през септември, че бизнеса им има повече от 100 клиенти Грифин бързо се намесил” „!50 са”.някои служители на Citadel Казват, че Грифин се фокусира силно по стратегически въпроси когато бизнеса не се представя добре. Когато инвестиционни екипи изгубят пари, както се случва през 2008, Грифин прекарва време с мениджърите на техните етажи, казват бивши служители. „Кен разбира голямата картина” казва Андрю Колински, президент на групата по опции и маркет-мейкинг. „Той разчита на нас да ръководим ежедневно бизнеса”.
Да имаш умен шеф е трудно, казва Марк Юско, ръководител на Morgan Creek Capital Mnagement LLC в Чапъл Хил, Северна Каролина, който държи 9 млрд. долара на мениджъри и е инвеститор в Citadel. „Винаги се шегувам, че Кен е по-добър тейдър от неговите трейдъри, по-добър адвокат от главния му съветник и по-добър счетоводител от неговите счетоводители” казва Юско, „Когато си много умен хората не винаги те харесват”.
Девет изпълнителни директори са напуснали фирмата за последните три години. От петима, които са вписани в проспект за предлагане на 500 млн. долара облигации от декември 2006, само двама – Джеймс Йех, който ръководи високо-честотната търговия и Марк Стейтън, началник на отдела за енергийна търговия, са все още във фирмата.
Грифин казва, че обръщението на персонала е като други фирми на Уол Стрийт и доста персонал, включително Главният оперативен директор Джералд Бийсън са с него от поне 16 години. Средният мандат на изпълнителните мениджъри е 6,5 години.
Citadel има стриктни договори с персонала, казват служители. Когато трейдър напусне фирмата не може да си отвори свой фонд или да се присъедини към свързан с стратегиите на фирмата фонд поне 18 месеца. Той не трябва да приближава служители или инвеститори и трябва да се съгласи на клауза за не опозоряване на фирмата. Много служители са отказвали да говорят, дори и анонимно от страх да не бъдат осъдени или да не загубят своите компенсации.
„Има всеобщо притеснение сред бившите служители на Citadel, че фирмата ще предприеме легални действия срещу тях ако коментират своя опит във фирмата с външни лица” казва Джейсън Кенеди, изпълнителен директор на Kennedy Associates, фирма, базирана в Лондон и която се занимава с набирането на ръководни кадри, чиито клиенти включват и хедж-фондове „Повечето други служители са по-спокойни”.
Citadel казват, че техните договори са стандартни в бизнеса с ценни книжа.
Фирмата е осъдила трейдърите Михаил Малишев и Джейс Кохлмайер,  които напуснаха фирмата февруари че се опитват да стартират конкурентен хедж-фонд, Teza Technology LLC преди да им изтече девет месечното споразумение. Също е подадена и жалба срещу двамата, като се търсят 300 млн. долара обезщетение от всеки. Адвокатите на двамата, които са ръководели фонд на Citadel, който е генерирал 1 млрд. долара миналата година, твърдят, че техните клиенти не са били в нарушение с договорите, защото те само са се подготвяли за бизнес с Teza  и не са търгували за инвеститорите.
Съдия забрани през октомври на мъжете да основат фирмата до средата на ноември, когато  изтича споразумението Citadel излизат със становището, че то трябва да се смята от влизането в сила на решението на съдията. Обжалването още изчаква. Citadel казват, че са научили за Teza когато служител, Сергей Алейников е бил заловен от ФБР през юли по обвинение, че е задигнал компютърен код от Goldman Sachs. Алейников отрича обвиненията.
Инвеститорите също са обект на ограничения. Ако инвеститор е решил да вложи средства при портфолио мениджър, който е напуснал фирмата, трябва да получи разрешение и да продължава да иска разрешение до година след изтеглянето на средствата си. Малко фондове имат подобни ограничения.
Грифин е от шепата мениджъри, които включва разходи на клиентите, от 4 до 6 процента на активи, за разлика от стандартната такса от 2 процента. „Ние не сме съгласни с това решение” казва Майкъл Розен, главен директор по инвестициите на  Angeles Investment Advisors LLC, фирма базирана в Санта Моника, Калифорния, която съветва клиенти за инвестиции в хедж-фондове.. „ Ние искаме да развиваме дългосрочни връзки с фондовете, в които инвестираме, и не е справедливо да се третират партньори като им е налагат отворени такси които са няколко пъти над стандартните за бизнеса и не предлагат прозрачност как са похарчени тези пари:. Грифин не е начислявал такси през 2008 и е поел разходите сам.
Докато новите фондове на Citadel имат такси между 1,75 до 2,5 процента, няма планове да се намали процента за Kensington и Wellington.
Някои фондове казват, че няма да търгуват с Citadel защото те не искат да правят съперник по-богат или да му показват какво правят. „Мениджърите трябва винаги да потвърдят дали техните интереси са в унисон с техните партньори” казва Брад Балтер, шеф на Balter Capital Management, базирана в Бостън фирма, която набира пари за хедж-фондове. „В случая с Citadel ще се разбере дали е така” добавя Балтер, който е бил отговорен за взаимоотношенията с хедж-фондове и клиенти в Citigroup Inc.
Скот Красе, старши партньор в базираната в Ню Йорк Oak Hill Advisors, която търгува с банков дълг и облигации чрез Citadel нарича това твърдение глупаво притеснени. „Ако случая беше такъв, нямаше да търгувате с никого” казва Красе.
Citadel може да има по-тежки проблеми в сравнение с други брокери, след като основния и бизнес прави залози на пазара. „Усещането за конфликт на интереси е препятствие, което ще трябва да преминат за по-добро управление” казва Андр’ Ло, професор по финанси в Колежа по мениджмънт на Масачузетския институт по технологии в Кембридж.
Изпълнителни директори на Citadel казват, че вземат проблема на сериозно и са създали отделна юридическа личност между сървърите и достъпа с карти. „ Ние установихме същите нива на защита като други финансови институции” казва Бренан Уарбъл, който отговаря за групата по продажба и треъдинг на инвестиционната банка заедно с Петер Сантот. „Това е проблем, който може да управляваме”.
Поне един трейдър, нает за позиция при Citadel е решил да не се присъедини към фирмата, защото клиентите му може да не го последват в това, което  виждат като хедж-фонд в кожата на брокер.
„Хората търгуват където получават най-доброто изпълнение и текучество на поръчките и на информацията” казва Юско от Morgan Creek. „Може ли Кен Грифин да построи организация от същото качество като Goldman Sachs? Аз мисля че може, защото е от най-добрите опортюнисти, които основатели на бизнеса могат да видят”
Дали Грифин може да спази това обещание зависи от неговата възможност да убеждава мениджъри и компании, че може да им служи както е служил на Citadel и инвеститорите и през последните две десетилетия.

Технически нива

Формирането на цената е в резултат на търсенето и предлагането към определен момент в зависимост от това, коя част от пазарните участници  преобладава:  купувачите, наричани още (бикове), които представляват пазарната сила на  «търсене» и продавачите (мечките), които са изразители на пазарното «предлагане». Биковете или купувачите тласкат цените нагоре, докато мечките или продаващите се опитват да ги снижат. Формираната тенденция показва  кой реално печели позиции: биковете генерират възходящи движения, чрез увеличаване на обемите на покупки, а в ситуация на превес на мечките ценовото движение е низходящо.

Натискът върху дадена цена за движение нагоре се поражда основно от откриването на дълги позиции от преобладаващата част от пазарните участници, но може да се дължи и на закриване на късите позиции, които също създават търсене. Натискът надолу се обуславя от откриването на къси позиции, но също така и закриването на дълги.

В практиката под технически или ключови нива се разбират две понятия: равнище на подкрепа и равнище на съпротива.

Съпротива:  Термин използван в техническия анализ визиращ специфична ценова зона или ниво, което в исторически план цената е имала трудности да преодолее. Принципно около тези нива или зони е подходящо заемане на къси позиции.

Подкрепа:  Термин използван в техническия анализ визиращ ценова зона или ниво, което в исторически план е спирало спада в цената на инструмента. Подкрепата се смята за ниво, около което е подходящо заемане на дълги позиции. 

Buy STOP, But LIMIT, Sell STOP, Sell LIMIT– Отложени ордери

 

Принципи на търговия, основани на Moving Averages

 

Разчитането на ценовите графики без Плъзгащите средни (Moving Averages) е трудно. Тези прости линии по-високо или по-ниско от текущата цена могат да разкажат много и тяхното използване при интерпретирането на пазара наистина е безпрецедентно. Накратко, те са най-ценните индикатори в техническия анализ.

Вие можете да търгувате без Плъзгащите средни, но работейки така, вие силно рискувате. Все пак тези линии представляват усреднени нива, където играчите на пазара приемат важни решения за извършване на покупка или продажба. Ето защо има смисъл да се прогнозира какво те смятат да правят сега, а не после.

По-долу са представени 15 принципа, които вие можете да използвате при търговията с използването на Плъзгащите средни:

1. 20-дневната Плъзгаща средна обикновено отбелязва краткосрочния тренд, 50-дневната Плъзгаща средна – средносрочния тренд, а 200-дневната Плъзгаща средна е показател на дългосрочния пазарен тренд.

2. Тези три Плъзгащи средни представляват естествените граници за ценовите корекции. В полза на това говорят два аргумента: Първо, те определят нива, където вземането на печалбата или приемането на загубата трябва да отслабват след силно движение на цената. Второ, тяхното общо признаване подбужда пазарните играчи да извършват самореализация на тази стратегия всеки път, когато цената се приближава към тези нива.

3. Плъзгащите средни подават лъжливи сигнали по време на безтрендова търговия, защото те се явяват индикатори, следващи тренда, които измерват възходящия или низходящия импулс. Те губят своята ефективност на пазари, показващи слабо или отсъстващо движение на цените.

4. Характеристиката на Плъзгащите средни се променя, когато те се изглаждат и преобръщат. Обръщането на Плъзгаща средна в хоризонтално положение указва на загуба на импулса за дадения времеви формат. Това увеличава шансовете за това, че цената ще пресече Плъзгащата средна относително лесно. Когато Плъзгащите средни с различен период се подреждат в хоризонтална линия близо една от друга, цената често се колебае напряко на тези линии, създавайки много „пазарен шум”.

5. Плъзгащите средни подават постоянни сигнали, защото те се формират пряко от върховете на цената. Тяхната относителна корелация с развитието на цената се изменя с всеки бар. Те също така демонстрират активна взаимовръзка във вид на събиране – разделяне с всички други видове поддръжка и съпротива.

6. Използвайте експонециалните Плъзгащи средни, или ЕМА, за по-дългите времеви формати, а преминавайте към простите Плъзгащи средни, или SMA, за по-късите времеви формати. ЕМА придават по-голяма тежест на скорошните изменения на цената, докато SMA разглеждат всяко ценово действие еднакво.

7. Краткосрочните SMA позволяват на трейдера да разбере как ще действат другите играчи. Пазарната публика използва простите Плъзгащи средни, защото не разбира експонециалните Плъзгащи средни. Добрите вътрешнодневни сигнали повече се основават на това, което мислят другите участници на пазара, отколкото на техническата страна на развиващата се ситуация.

8. Разместете 5-, 8- и 13-периодните SMA на вътрешно дневните графики за измерване на силата на краткосрочния тренд. При силни движения Плъзгащите средни се разполагат в линия и сочат едно и също направление. Но те се разделят на максимумите и минимумите, докато накрая цената не тръгне в другото направление.

9. Разполагането на цената относно 200-дневната Плъзгаща средна определя дългосрочната психология на инвеститора. Биковете живеят над 200-дневната Плъзгаща средна, докато мечките се разполагат под нея. Продавачите поглъщат възстановителните ралита под тази „линия на пясъка”, докато в същото време купувачите идват на помощ над нея.

10. Когато 50-дневната Плъзгаща средна пресича 200-дневната Плъзгаща средна в произволно направление, това предсказва съществено изменение в поведението на купувачите и продавачите. Когато 50-дневната Плъзгаща средна се издига над 200-дневната Плъзгаща средна – това се нарича „Златен кръст”, докато мечото пресичане (отгоре надолу) се нарича „Смъртен кръст”.

11. За цената е по-трудно да се промъкне над снижаваща се Плъзгаща средна. И обратно, по-трудно е цената да се понижи през повишаваща се Плъзгаща средна, отколкото през снижаваща се такава.

12. Плъзгащите средни, установени на разните времеви периоди, показват скоростта на тренда посредством отношението им една към друга. Това може да се измери с класическия индикатор MACD или да се използват множествени Плъзгащи средни към вашата графика и да се наблюдава как те се приближават или раздалечават за определено време.

13. Разположете 60-дневната Плъзгаща средна за обема под ценовата графика, за да определите кога дадени сесии показват неочакван интерес. Наклонът на Плъзгащата средна също така идентифицира скрития натиск на купувачите и продавачите.

14. Не използвайте дългосрочните Плъзгащи средни, за да правите краткосрочни прогнози, защото тяхната информация ще изостава от текущите събития. Трендът може да е вече зрял и да се приближава към своя край в това време, когато Плъзгащата средна ще подаде сигнал за покупка или продажба.

15. Нивата на подкрепа и съпротива се установяват от Плъзгащите средни, когато те се приближават или раздалечават една от друга. Следете кога една Плъзгаща средна отскача от друга, вместо незабавно да я пресече, потвърждавайки по този начин подкрепата или съпротивата. След като най-накрая пресичането се е състояло, това ниво става подкрепа или съпротива за бъдещо ценово движение.

Лентите на Болинджър

Въведение

Разработено от Джон Болинджър, Bollinger Bands са ленти на волатилността, поставени над и под пълзяща средна. Волатилността е базирана на стандартното отклонение, което се променя според увеличаването или намаляването на волатилността. Лентите автоматично се разширяват, когато волатилността се увеличава, и се стесняват, когато волатилността намалява. Този динамичен характер на Bollinger Bands също така означава, че те могат да бъдат използвани на различни ценни книжа със стандартните настройки. За сигнали, Bollinger Bands може да се използва за идентифициране на M-върховете и W-дъна или да се определи силата на тренда.

Bollinger Bands се състои от средна лента и две външни ленти. Средната лента е обикновена пълзяща средна, която обикновено се определя от 20 периода. Обикновена пълзяща средна се използва, защото формулата за стандартно отклонение също използва обикновена пълзяща средна. Външните ленти обикновено са определени като две стандартни отклонения над и под средната лента.

Настройките могат да бъдат коригирани в зависимост от характеристиките на определени ценни книжа или стилове на търгуване. Болинджър препоръчва да направите някои малки допълнителни корекции към множителя на стандартно отклонение. Промяна на броя на периодите за пълзяща средна също се отразява на броя на периодите, използвани за изчисляване на стандартно отклонение. Ето защо, само малки корекции са необходими за множителя на стандартното отклонение. Увеличение в периода на пълзящата средна автоматично ще увеличи използвания брой периоди за пресмятането на стандартното отклонение и ще обоснове увеличение в множителя на стандартното отклонение. С 20-дневната SMA, и 20-дневно Стандартно Отклонение, множителя на стандартното отклонение е равен на 2. Болинджър предлага увеличаване на множителя на стандартното отклонение на 2,1 за SMA с период 50 и намаляване на множителя на стандартното отклонение на 1,9 за SMA с период 10.

Сигнал: W-дъно

W-дъната са част от работата на Артър Мерил, който идентифицира 16 модели с основна форма на W. Болинджър използва тези различни W модели в Bollinger Bands, за да идентифицира W-дъна. "W-дъно" формира в низходящ тренд и включва две реакционни дъна. По-специално, Болинджър търси W-дъно, където второто дъно е по-ниско от първото, но лежи над долната лента. Има четири стъпки за потвърждаване на W-дъно с Bollinger Bands Първо, оформя се реакционно дъно. Това дъно е обикновено, но не винаги, под долната лента. Второ, има отскок към средната лента. Трето, има ново дъно в цената на акцията. Това дъно остава над долната лента. Способността да се задържи над долната лента на теста показва по-малка слабост на последния спад. Четвърто, моделът е потвърден със силен ход след второто дъно и пробиване на съпротивата.

Диаграма 2 показва Nordstrom (JWN) с W-дъно през януари-февруари 2010. Първо, цената формира първо дъно през януари (черна стрелка) и пробив под долната лента. Второ, наблюдаваме отскачане обратно над средната лента. Трето, цената пада под януарското си дъно и се задържа над долната лента. Въпреки, че дъното от 5ти февруари пробива долната лента, Bollinger Bands са изчислени въз основа на цените на затваряне, така че сигналите също трябва да се основават на цените при затваряне на пазара. Четвърто, в края на февруари обемана търгуваните акции рязко се покачи и успя да пробие над върха от началото на февруари. Графика 3 показва Sandisk с по-малъко W-дъно през юли-август 2009.

Сигнал: М-връх

M-върховете също са част от работата на Артър Мерил, който идентифицира 16 модела с основна форма M. Болинджър използва тези различни М модела с Bollinger Bands в групи за идентифициране на M върхове. Двойни върхове, модели „глава и рамене“ и диаманти представляват променящите върховете.

В най-основната си форма, M-връх е подобен на двоен връх. Въпреки това, върховете не винаги са равни. Болинджър предлага да се търсят признаци на липсата на потвърждение, когато цената прави нов връх. Това е на обратното на W-дъно. А липсата на потвърждение се случва с три стъпки. Първо, цената скача високо над горната лента. Второ, наблюдаваме връщане към средната лента. Трето, цените се движат над първия връх, но не успяват да достигнат горната лента. Това е предупредителен знак. Неспособността на втория връх да достигне горната лента показва отслабване на инерция, което може да предвещава обръщане на тенденцията. Окончателно потвърждение идва с пречупването на подкрепата или от сигнал на мечи индикатор.

Графика 4 показва Exxon Mobil (XOM) с M-връх през април-май 2008 г. Акциите на компанията се качат над горната лента през април. Имаше натиск надолу през май и след това друг тласък над 90. Въпреки, че цената се премества над горната лента в рамките на деня, тя не затваря над нея. М-върхът бе потвърден от пречупването на подкрепителната линия две седмици по-късно. Също така забележете, че MACD формира мечи разминаване и се премества под сигналната линия за потвърждение.

Графика 5 показва Pulte Homes (PHM) в рамките на възходящия тренд през юли-август 2008. Цена надвишава горната лента в началото на септември, за да се утвърди възходящ тренд. След натиск под 20-дневната SMA (средната лента), цената се премества в нов връх над 17. Въпреки този нов връх, цена не надвишава горната лента. Това е предупредителен знак. Цената счупи линията на подкрепа седмица по-късно и MACD се мести под сигналната си линия. Забележете, че този M-връх е по-сложен, защото има по-ниски реакционни върхове от двете страни на пика (синята стрелка). Този развиващ се връх формира малък модел „глава и рамене“.

Сигнал: Движение по лентите

Движения под или над лентата не са движения по само себе си. Както Болинджър ни подсказва, движения, които докосват или надвишават лентите, които не са сигнали, а по-скоро "маркери". На пръв поглед, преминаването към горната лента показва сила, а рязко движение към долната лента показва слабост. Импулсните осцилатори работят по същия начин. Свръхпокупките не са задължително бичи. Отнема сили да се достигнат нива на свръхпокупки и такива условия може да се разпрострат в силен възходящ тренд. Цените също могат да "ходят по лентата" с множество докосвания по време на силен възходящ тренд. Горната лента е на две стандартни отклонения над 20-периодната обикновена пълзяща средна. Отнема доста силен ход на цена да надвиши тази горна лента. Докосване за горната лента, което се появява след потвърдено W-дъно би било сигнал за началото на възходящ тренд. Точно както силен възходящ тренд произвежда множество маркери по горната лента, също така е обичайно цената никога да не достигне долната лента по време на възходящ тренд. 20-дневната SMA, понякога действа като подкрепа. В действителност, спадове под 20-дневната SMA, понякога предлагат възможности за дълги позиции преди следващия маркер на горната лента.

Графика 6 показва Air Products (APD) със скок и затваряне над горната лента в средата на юли. Първо, забележете, че това е силна вълна, която се счупи две нива на съпротива. Силната възходящ пробив е знак за сила, а не слабост. Лентите на Болинджър се стесниха, но APD не затвори под долната лента. Цените, както и 20-дневната SMA, се покачиха през септември. Като цяло, APD затвори над горната лента най-малко пет пъти за период от четири месеца. Прозорецът на индикатора показва 10-периодовия Commodity Channel Index (CCI). Спадове под 100 се считат свръхпродадени и се връщат на обратно, над -100 е сигнал за началото на свръхпродаден скок (зелена пунктирана линия). Таговете по горната лента и пробиването й започват възходящия тренд. Тогава CCI идентифицира търгуеми pullbacks съв спадове под -100. Това е пример за съчетаване на Bollinger Bands с моментен осцилатор за сигнали за търговия.

Графика 7 показва Monsanto (MON) с разходка по долната лента. Акциите на компанията паднаха рязко през януари с пробиване на подкрепата и затвориха под долната лента. От средата на януари до началото на май, Монсанто затвори под долната лента най-малко пет пъти. Забележете, че акцията не затвори над горната лента нито веднъж през този период. Пробива на подкрепата и първоначалното затваряне под долната лента сигнализира низходящ тренд. 10-периодовия Commodity Channel Index (CCI) е бил използван за определяне на краткосрочни ситуации на свръхкупуване. Ход над 100 значи свръхкупуване. Движение обратно под 100 сигнализира за възобновяване на низходящ тренд (червени стрелки). Тази система доведе до два добри сигнала в началото на 2010.

Заключение

Bollinger Bands отразяват посока с 20-периодна SMA и волатилност с горна и долна лента. Като такива, те могат да бъдат използвани, за да се определи дали цените са относително високи или ниски. Според Болинджър, линиите трябва да съдържа 88-89% от движенията на цените, което прави ход, извън обхвата, доста значителен. Технически погледнато, цените са сравнително високи, когато са над горната лента и относително ниски, когато са под долната лента. Въпреки това, относително високо не трябва да се разглежда като мечи или като сигнал за продажба. Също така, сравнително ниска, не трябва да се счита за бичи или като сигнал за покупка. Цените са високи или ниски, поради някаква причина. Както и при други показатели, Bollinger Bands не са предназначени да бъдат използвани като самостоятелен инструмент.Технически анализатори трябва да съчетават Bollinger Bands с основен анализ на тенденциите и други показатели за потвърждение.

начало тест

тест

More

Forex обучение, консултации, менторство, съвети, индикатори, стратегии, роботи, анализи, сигнали.

Most Trending